Ve společnosti LYGED s.r.o. máme za to, že by dobrý geodet měl umět vyhovět všem požadavkům zákazníka a dodat mu spolehlivý, individuální servis. Proto každou svou spolupráci stavíme na podrobných konzultacích a snažíme se, abyste byli spokojeni s každým detailem. Zkuste se nám ozvat a zeptat se na všechno, co se geodetických prací týká. Budeme se na Vás těšit!

Geometrické plány

Geometrické plány jsou základním typem geodetické dokumentace a zhotovují se na základě předchozího geodetického měření. Geometrický plán je nutnou součástí podkladů pro zápis do katastru nemovitostí a potřebovat jej tak budete při mnoha různých příležitostech – třeba během těch následujících:

 • zřízení věcného břemene na části pozemku
 • zaměření novostavby pro účel kolaudace nebo zápisu do katastru
 • rozdělení pozemku
 • upřesňování vlastnických hranic.

Geometrické plány klientům dodáváme do jednoho měsíce (to zahrnuje 14-denní lhůtu na katastrálním úřadě).

Vytyčování hranic pozemků

Vytyčení hranice pozemku spočívá ve stabilizaci lomových bodů přímo v terénu. Ty identifikujeme pomocí údajů, které jsou dostupné v katastru nemovitostí. Vytyčení hranice pozemku budete nejčastěji potřebovat:

 • při stavbě oplocení
 • před započetím novostavby
 • při prodeji nebo koupi pozemku.

Vytyčení hranic provádíme v naší kanceláři do 14 dnů od objednávky.

Vytyčování staveb

Před každým započetím novostavby je nutné využít služeb geodeta, který pro Vás jako jediný dovede precizně výškově i polohově vytyčit stavbu v terénu. Kvalitní vytyčení stavby je nutné pro její úspěšné dokončení i kolaudaci a nevyplatí se jej tak podceňovat.

Vytyčení stavby jsme v naší geodetické kanceláři schopni provést do 4 dnů od objednávky.

Zaměřování inženýrských sítí

Pro firmy, které pokládají nové inženýrské sítě zaměřujeme přesnou polohu těchto sítí v systému JTSK a B.p.v. a zpracujeme geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby dle směrnic a požadavků jednotlivých správců sítí, jako jsou např. OVaK, SmVaK, ČEZ, Innogy, Cetin, T-Mobil, UPC, Veolia, PODA a další. Dále pro zaměřené inženýrské sítě zpracováváme geometrické plány pro zřízení věcného břemene .

Polohopis a výškopis

Výškopisný a polohopisný plán se obyčejně zhotovuje jako podklad pro realizaci projektu stavby. Měl by proto obsahovat všechny informace, které jsou relevantní k práci projektanta – mezi ně patří především prvky bezprostředně viditelné v terénu. Součástí polohopisu a výškopisu mohou být také zanesené vrstevnice nebo informace o sousedících budovách a pozemcích.

Další služby:

 • vytyčování a zaměřování liniových a prostorových staveb
 • výškové a polohové bodové pole
 • zaměření a zobrazení průběhů podzemních a nadzemních vedení
 • vypracování podkladů pro projekční práce včetně průběhů inženýrských sítí
 • zaměření a výpočty kubatur
 • činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra
 • základní mapy závodů a sídlišť
 • zaměřování a vyhodnocování podélných a příčných profilů terénu
 • veškerá výšková měření, nivelační pořady
 • měření pro GIS a MIS